You are here
Home >

How_to_buy

1.ก่อนทำการสั่งซื้อสินค้า… ให้ท่านลูกค้าตรวจสอบสินค้าคงเหลือในหน้าสินค้าบนหน้าเว็บไซต์ ว่าเหลือสินค้าที่ต้องการสั่งหรือไม่

2.สั่งซื้อสินค้าโดยการแจ้งรายละเอียด ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

  • สั่งซื้อสินค้าผ่านทางข้อความ Facebook หรือ Line
  • สั่งซื้อสินค้าผ่านทางโทรศัพท์
  • E-mail Ballstepgod@gmail.com

3.รอการติดต่อกลับจากทางร้านเพื่อยืนยันการสั่งซื้อ

4.หลังจากได้รับการยืนยันการสั่งซื้อและได้รับการแจ้งยอดชำระจากทางร้านแล้ว ให้ลูกค้าโอนเงินผ่านบัญชี

5.หลังจากลูกค้าโอนเงินแล้ว ให้ท่านแจ้งรายละเอียดผ่านช่องทางที่ทำการสั่งซื้อ

6.ทางร้านจะส่งหมายเลขพัสดุให้กับท่าน

7.ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 2-3 วันทำการ

 

 

Top